111. Vervuiling

Effecten van de olievervuiling op dieren.

a. Zoogdieren

Zeeotter:
Vacht verliest isolatie. Dood door onderkoeling.
Zwartstaarthert:
Wintervoedsel bevindt zich aan vervuilde kuststrook. Giftige kustvegetatie.
Zeehonden, zeeleeuwen, dolfijnen en walvissen:
Olie op de vacht kan geen kwaad. Eten van veel vis dodelijk. Irritatie en ontstekning ogen/bek.

b. Vogels

Gekuifde en gehornde papagaaiduiker, zeekoet, alk en meeuw:
In zee duiken tast verenlaag aan. Dood door onderkoeling. Tijdens gladstrijken veren olie binnen. Olie beïnvloed jongen en eieren.

c. Vis

Haring:
Eieren vergiftigd
Zalm:
Eieren vergiftigd

d. Schelpdieren

Mosselen en oesters:
Zeker een week geen lichaamsfuncties. Blijvende verminking. Schelpen niet meer open.
Koningskreeft:
Merkt olie maar kan niet op tijd weg. Langzame vergiftiging via voedsel.
Garnalen:
Idem, bij overlever onvruchtbaar.