12. Morse code

A  .-      N  -.
B  -...     O  ---
C  -.-.     P  .--.
D  -..      Q  --.-
E  .       R  .-.
F  ..-.     S  ...
G  --.      T  -
H  ....     U  ..-
I  ..      V  ...-
J  .---     W  .--
K  -.-      X  -..-
L  .-..     Y  -.--
M  --      Z  --..

1  .----
2  ..---
3  ...--
4  ....-
5  .....
6  -....
7  --...
8  ---..
9  ----.
0  -----

Punt        .     .-.-.-
Komma       ,     --..--
Vraagteken     ?     ..--..
Aanhaling     "     .-..-.
Dubbele punt    :     ---...
Punt-komma     ;     -.-.-.
Haakjes      ()     -.--.-
Commat       @     .--.-.

0 word dikwijls verzonden als een lange streep

De volgende lettercombinaties worden verzonden
zonder spaties:

Wachtteken     AS     .-...
Break             -...-
Fout             ........
/               -..-.
Einde bericht   AR     .-.-.
Einde zenden    SK     ...-.-
S.O.S.            ...---...