15. Kleurcodering

20060214: Uitbreiding precisieweerstanden

A De waarde en de tolerantie van vaste weerstanden worden aangegeven met behulp van de onder B genoemde kleurencode waarbij van 4 gekleurde ringen is gebruik gemaakt.

B Kleurencode

kleureerste ringtweede ringderde ringvierde ring
eerste cijfertweede cijfervermenigvul-
digingsfactor
tolerantie
zilver--10-2±10%
goud--10-1±5%
zwart-01-
bruin1110±1%
rood22102±2%
oranje33103-
geel44104-
groen55105-
blauw66106-
violet77107-
grijs88108-
wit99109-
geen---±20%

C Voorbeeld: Weerstand van 27000 ohm met een tolerantie van ±5%

OPMERKINGEN

  1. De eerste ring is die, welke het dichtst bij één einde van de weerstand is aangebracht. De ringen moeten zodanig zijn geplaatst en zodanige onderlinge afstanden hebben dat verwarring bij het lezen van de code is uitgesloten.
  2. Indien nog enige andere aanduiding op de weerstand wordt aangebracht, dient dit op zodanige wijze te geschieden dat geen verwarring kan ontstaan met de code voor waarde en tolerantie.

DEZE NORM KOMT OVEREEN MET IEC-PUBLICATIE 62.