211. Vrijwillig

Vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, verdeling naar sectoren (1986).

% van de bevolking absoluut aantal
Politiek-, beroeps-, vak- en standsorganisaties 7 700.000
Godsdienst, levensbeschouwing 9 900.000
Muziek, toneel, zang en overig cultureel 8 800.000
Sport 17 1.700.000
Hobby 11 1.100.000
Oudercommissie, hulp op school 12 1.200.000
Creche en kinderopvang 2 200.000
Jeugd- en clubhuiswerk 5 500.000
Vrouwenorganisaties 2 200.000
Buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp 14 1.400.000
Maatschappelijk doel, bijv. actiegroepen 3 300.000
Overig 2 200.000

Totaal, zonder dubbeltellingen 4.600.000