46. Antionen

LI-kabel:
  1. Plastic buitenmantel (antikeflar)
  2. Tinlaag (60% Sn, 40% Pb)
  3. Massief koper

Door de wisselwerking tussen het plastic en het tin ontstaat een veld tussen het koper en het tin waarin de elektronen worden versneld. Deze elektronen kunnen nu in botsing komen met een koperatoom waarbij elektronfusie optreedt. Op dat moment wordt er energie opgenomen uit de omgeving, hierdoor is het mogelijk dat de stroom die door de draad loopt tijdelijk terugloopt met enkele pA (10-12). Ook treedt er een meetbare temperatuurdaling van de draad op (enkele pK).

Op tu valt het antion uiteen.

Baan van een elektron in een antion (Cu-).

Het aantal antionen per m3 wordt gegeven door de volgende formule:

Ai = c · I
waarin:
Ai = aantal antionen per m3
c = draadafhankelijke constante
I = stroom door de draad in A

Bij snelle afname van I valt het antion uiteen in een koperatoom en een elektron. Het elektron is nu vrij in de draad en kan bij aanwezigheid van een groot aantal elektronen leiden tot een zogenaamde semipotentiale stroomtoename van enkele mA. Hierdoor ontstaan vreemde effecten bij op de draad aangesloten componenten.

Waarden van c voor diverse kabelsoorten:

LI-kabel3,14·1015
60A kabel1,21·102
Normaal 220:
- Bruin7,91·101
- Blauw7,95·101
- Geel/groen7,92·101
Afgeschermd0 (exact)
Intercom kabel5,31·106
PTT-kabel6,66·103
Hoogspanningskabel1,01
TYZACK-kabel:
- Rood1,00·10-65
- Overige1,05·10-28
Flatcable3,67·10-3

Bij niet vermelde kabelsoorten is de antionenconcentratie verwaarloosbaar. Alle waarden zijn gemeten bij -33 K.