47. Partiële geluidwering

De partiële geluidwering Gi van een gevel - dat wil zeggen de geluidwering van één octaafband - kan worden berekend uit de geluidisolatie per octaafband van het totale (samengestelde gevenvlak met de formule:

Gi = Ri - Cr + 10 log ( V / 6T0S )     (dB)    (1)

Hierin is:
n
Ri = -10 log [ (Sj / S) · 10 - Rj,i / 10 + K ]     (dB)     (2)
j=1

Waarin: Cr=correctieterm in verband met de gevelreflectie (gelijk aan 0 of 3 dB); K = kierterm, Normaal is K=3·10-4. Indien speciale of dubbele kierdichting wordt toegepast, kan K op 10-5 worden gesteld; n=het aantal te onderscheiden elementen waaruit de gevel is opgebouwd; Rj,i=de (laboratorium) geluidsisolatiewaarde van het gevelelement j in de octaafband i in dB; Ri=de (laboratorium) geluidsisolatiewaarde van de gevel in de octaafband i in dB; S=totale geveloppervlak in m2 (gezien vanuit de geluidgevoelige ruimte); Sj=het oppervlak van het gevelelement in m2; T=de referentienagalmtijd; V0=het volume van de geluidgevoelige ruimte.