68. Opmerckeleick Neederlandsch

a. Letterfrequenties op 10000 tekens (> is spatie)

e 1568    h 232    f  70
< 1425    v 223    j  25
n 858    m 188    -  10
a 633    k 187    y  8
t 556    u 159    ;  4
r 542    w 130    :  4
d 512    p 123    x  3
! 482    c 123    '  2
i 467    b 119    ?  2
s 351    z 116    +  2
l 310    ,  82    q  1
g 282    .  76

b. Lang woord

Bloembodemdeskundighedennachtelijkwagenladderwagensmeerolievlekkenwaterketelpakkendrager.

c. Netjes lang woord

Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedendrukte.

(gebruikt door leraar in schoolkrant)