69. Docentschappen Nederlands

(zonder België)

Bondsrepubliek Duitsland24
Frankrijk13
Groot-Brittanië11
Italië8
Oostenrijk1
Zwitserland2
Spanje2
Portugal2
Denemarken2
Zweden2
Noorwegen2
Finland6
DDR2
Polen6
Rusland2
Roemenië1
Tsjechoslowakije2
Bulgarije1
Verenigde Staten29
Indonesië25
Zuid-Afrika18
Australië2
Canada2
Japan5
Zuid-Korea1