81. Theorie van keynes

Samenvatting van de theorie van Keynes door Hicks. De IS-lijn (investeren-sparen) geeft combinaties van rentestand en inkomen waarbij er evenwicht is op de markt voor consumptie- en investeringsgoederen. De LM-lijn (geldvraag-geldaanbod) geeft combinaties van rentestand en inkomen waarbij er evenwicht is op de markt van financiële producten: geld, aandelen, obligaties. Het kruispunt van de lijnen bepaalt de rente en het reëel inkomen.

[ PLAATJE ]