83. Barmhartigheid

De 7 werken van barmhartigheid
  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De vreemdelingen herbergen
  5. De zieken bezoeken
  6. De gevangenen verlossen
  7. De doden begraven