9. Weer-tijd formule

       B * (v / d) * We
   t = --------------------
       3.5 * (LR + 4)
B = Benzine in liters
V = Volume auto in cm3
d = afstand in km
We = Weerindex (zie tabel10)
LR = Luchtweerstand in kg/mm2
t = Tijd in s