94. Kabinetscrisis

1951VVD-fractie zegt het vertrouwen in het kabinet Drees en in het bijzonder minister van buitenlandse zaken Stikker op.
1958Minister van Financiën Hofstra noemt een belastingvoorstel onaanvaardbaar. Het derde kabinet Drees valt.
1960Kabinet De Quay komt ten val door aanvaarding van een motie inzake de woningbouw. Een week later is er een succesvolle lijmpoging.
1965Kabinet Marijnen valt over het omroepbeleid.
1966Kabinet Cals valt in de `Nacht van Schmelzer'.
1972Kabinet Biesheuvel dient zijn ontslag in na het aftreden van ministers Drees en Blauw van DS'70. De ontslagaanvraag wordt enkele weken later weer ingetrokken.
1977Onenigheid over de onteigeningswet in het kabinet Den Uyl leidt tot het aftreden van 6 ministers van KVP en ARP.
1982Enkele leden van het tweede kabinet Van Agt treden af en nog hetzelfde jaar dient ook de rest van het kabinet zijn ontslag in.
1989De VVD-fractie zegt het vertrouwen in het tweede kabinet Lubbers op als de eisen van de fractie niet worden ingewilligd in de `Nacht van Voorhoeve'.