Voorwoord

Toen in 1988 of zo het eerste deel van Ontab (deel 1) verscheen, had niemand (Erwin Kroll in ieder geval niet) kunnen voorzien dat dit lovenswaardige initiatief tot VER in de jaren negentig zou doorgaan, en misschien nog wel verder.

Ontab bestaat nu al 6 delen lang. In die tijd zijn er tientallen nuttige tabellen in verschenen, bedoeld om het onderwijz in de onzinwetenschappen te verlichteh. De student hoeft de vele feiten en cijfers nu niet meer uit het hoofd te leren. De redactiecommissie is dan ook niet karig met het verstrekken van deze gegevens. Zij hoopt hiermee te bevorderen dat de leerlingen hun aandacht in ruimte mate kunnen richten op het verwerven van inzicht.

Zoals gezegd: Een lovenswaardig idee. Er is ook naar gestreefd ieder deel als het ware een laagje dieper te laten graven. Vonden we in deel 1 en 2 nog triviale tabellen als toonhoogtes en standaardgrafieken, in deel 5 kon men terecht voor Palytoxine en namen van kantoorplanten. In dit deel 6 is er hopelijk weer een extensie op de reeds verkregen kennis te verkrijgen. Dit lijkt me op zich wel een applausje waard.

Vr. M. Berger
Okt 1990